احادیث امام زمان علیه السلام 1- 1. نفع‌ بردن‌ از من‌ در زمان‌ غیبتم‌ مانند نفع‌ بردن‌ از خورشید هنگام‌ پنهان‌ شدنش‌ در پشت‌ ابرهاست‌ و همانا من‌ ایمنى‌ بخش‌ اهل‌ زمین‌ هستم‌ ، همچنانکه‌ ستارگان‌ ایمنى‌ بخش‌ اهل‌ آسمانند . (بحار الأنوار ، ج‌ 53 ، ص‌ 181 .)  2.  تصرف‌ کردن‌ در مال‌ دیگرى‌ بدون‌ اجازه‌ صاحبش‌ جایز نیست‌ .(وسائل‌ الشیعة‌ ، ج‌ 17 ، ص‌ 309 .) 3.  من‌ ذخیره‌ خدا در روى‌ زمین‌ و انتقام‌ گیرنده‌ از دشمنان‌ او هستم‌ .(تفسیر نور الثقلین‌ ، ج‌ 2 ، ص‌ 392 .)  4.  ملعون‌ است‌ ، ملعون‌ است‌ کسى‌ که‌ نماز مغربش‌ را به‌ تأخیر بیندازد ، تا زمانى‌ که‌ ستارگان‌ آسمان‌ پدیدار شوند .   (بحار الأنوار ، ج‌ 52 ، ص‌ 15 .) 5.  هیچ‌ چیز مانند نماز بینى‌ شیطان‌ را به‌ خاک‌ نمى‌ مالد ، پس‌ نماز بگزار و بینى‌ شیطان‌ را به‌ خاک‌ بمال‌ .   (بحار الأنوار ، ج‌ 53 ، ص‌ 182 .) 6.  ملعون‌ است‌ ، ملعون‌ است‌ ، کسى‌ که‌ نماز صبحش‌ را به‌ تأخیر بیندارد ، تا زمانى‌ که‌ ستارگان‌ آسمان‌ محو شوند .   (بحارالأنوار ، ج‌ 52 ، ص‌ 16 .)  7.  هر یک‌ از پدرانم‌ بیعت‌ یکى‌ از طاغوتهاى‌ زمان‌ به‌ گردنشان‌ بود ، ولى‌ من‌ در حالى‌ قیام‌ خواهم‌ کرد که‌ بیعت‌ هیچ‌ طاغوتى‌ به‌ گردنم‌ نباشد .   (بحار الأنوار ، ج‌ 53 ، ص‌ 181 .) 8.  من‌ آخرین‌ جانشین‌ پیامبر هستم‌ ، و به‌ وسیله‌ من‌ است‌ که‌ خداوند بال‌ را از خاندان‌ و شیعیانم‌ دور مى‌ سازد.   (بحار الأنوار ، ج‌ 52 ، ص‌ 30 .) 9.  هر کس‌ در اجراى‌ اوامر خداوند کوشا باشد ، خدا نیز وى‌ را در دستیابى‌ به‌ حاجتش‌ یارى‌ مى‌ کند .   (بحار الأنوار ، ج‌ 51 ، ص‌ 331 .) 10.  سنت‌ تخلف‌ ناپذیر خداوند بر این‌ است‌ که‌ حق‌ را به‌ فرجام‌ برساند و باطل‌ را نابود کند ، و او بر آنچه‌ بیان‌ نمودم‌ گواه‌ است‌ .  (بحار الأنوار ، ج‌ 53 ، ص‌ 193 .) 11.  براى‌ زود فرارسیدن‌ فرج‌ ( و ظ‌هور ما ) زیاد دعا کنید ، که‌ آن‌ همان‌ فرج‌ و گشایش‌ شماست‌ .   (کمال‌ الدین‌ للصدوق‌ ، ج‌ 2 ، ص‌ 485 .) 12.  اگر خواستار رشد و کمال‌ معنوى‌ باشى‌ هدایت‌ مى‌ شوى‌ ، و اگر طلب‌ کنى‌ مى‌ یابى‌ .(بحار الأنوار ، ج‌ 51 ، ص‌ 339 .) 13.  ما در رعایت‌ حال‌ شما کوتاهى‌ نمى‌ کنیم‌ و یاد شما را از خطر نبرده‌ ایم‌ ، که‌ اگر جز این‌ بود گرفتاریها به‌ شما روى‌ مى‌ آورد و دشمنان‌ شما را ریشه‌ کن‌ مى‌ کردند . پس‌ از خدا بترسید و ما را پشتیبانى‌ کنید .  (بحار الأنوار ، ج‌ 53 ، ص‌ 175 .) 14.  و اما در پیشامدها و مسایل‌ جدید به‌ راویان‌ حدیث‌ ما مراجعه‌ کنید ، زیرا که‌ آنان‌ حجت‌ من‌ بر شما هستند و من‌ حجت‌ خدا بر آنان‌ هستم‌ .  (بحار الأنوار ، ج‌ 53 ، ص‌ 181 .) 15.  اگر از خداوند ( صاحب‌ عرت‌ و جلال‌ ) طلب‌ آمرزش‌ کنى‌ ، خداوند تو را مى‌ آمرزد .(بحار الأنوار ، ج‌ 51 ، ص‌ 329 .) 16.  همانا خدایتعالى‌ مردم‌ را بیهوده‌ نیافریده‌ و بدون‌ تکلیف‌ و جزا رهایشان‌ نکرده‌ است‌ .   (الغیبة‌ للشیخ‌ الطوسی‌ ، ص‌ 174 .) 17.  هر یک‌ از شما باید به‌ آنچه‌ که‌ او را به‌ محبت‌ ما نزدیک‌ مى‌ سازد عمل‌ کند ، و از آنچه‌ که‌ مورد پسند ما نیست‌ و ما را خشمناک‌ مى‌ سازد دورى‌ جوید .   (الإحتجاج‌ للطبرسی‌ ، ج‌ 2 ، ص‌ 324 .) 18.  خداوندا ! وعده‌ اى‌ را که‌ به‌ من‌ داداه‌ اى‌ ، برآورده‌ کن‌ و امر قیام‌ مرا تمام‌ فرما . قدمهایم‌ را ثابت‌ بدار و در سایه‌ قیام‌ من‌ ، جهان‌ را پر از عدل‌ و داد کن‌ .   (بحار الأنوار ، ج‌ 51 ، ص‌ 13 .)  19.  شهادت‌ مى‌ دهم‌ که‌ معبودى‌ جز خداى‌ یکتا نیست‌ و ملائکه‌ آسمان‌ و صاحبان‌ علم‌ نیز شهادت‌ مى‌ دهند ، آن‌ خدایى‌ که‌ به‌ عدل‌ و داد قیام‌ مى‌ کند ، نیست‌ خدایى‌ جز او که‌ مقتدر و حکیم‌ مى‌ باشد ، و همانا دین‌ نزد خدا اسلام‌ است‌ .   (بحار الأنوار ، ج‌ 51 ، ص‌ 16 .) 20.  ایمان‌ خداوند عز و جل‌ و بندگانش‌ قرابت‌ و خویشاوندى‌ تیست‌ ، و هر کس‌ که‌ مرا انکار کند از من‌ نیست‌ .   (الغیبة‌ للشیخ‌ الطوسی‌ ، ص‌ 176 .) 21.  پناه‌ به‌ خدا مى‌ برم‌ از نابینایى‌ بعد از روشن‌ بینى‌ ، و گمراهى‌ بعد از هدایت‌ ، و از اعمال‌ ناشایسته‌ و اتنه‌ هاى‌ نابود کننده‌ .   (بحار الأنوار ، ج‌ 53 ، ص‌ 190 .) 22.  شیعیان‌ ما هنگامى‌ به‌ فرجام‌ نیک‌ و زیباى‌ خداوند میرسند که‌ از گناهانى‌ که‌ نهى‌ شده‌اند ، احتراز نمایند .   (بحار الأنوار ، ج‌ 53 ، ص‌ 177 .) 23.  کفایت‌ در کارها و عنایت‌ و سرپرستى‌ در همه‌ امور را تنها از خدایتعالى‌ خواهانم‌.(بحار الأنوار ، ج‌ 25 ، ص‌ 183 .) 24.  قلبهاى‌ ما جایگاه‌ مشیت‌ الهى‌ است‌ ، پس‌ هر گاه‌ او بخواهد ما هم‌ مى‌ خواهیم‌ .(بحار الأنوار ، ج‌ 52 ، ص‌ 51 .) 25.  اگر نبود که‌ ما دوستار صلاح‌ شما هستیم‌ و به‌ شما لطف‌ و مرحمت‌ داریم‌ ، همانا به‌ شما توجه‌ والتفات‌ نمى‌ کردیم‌ .   (بحار الأنوار ، ج‌ 53 ، ص‌ 179 .) 26.  من‌ مهدى‌ هستم‌ ، منم‌ قیام‌ گر زمان‌ ، منم‌ آنکه‌ زمین‌ را آکنده‌ از عدل‌ مى‌ سازد ، آنچنان‌ که‌ از ستم‌ پر شده‌ بود .   (بحار الأنوار ، ج‌ 52 ، ص‌ 2 .) 27.  ستمکاران‌ پنداشتند که‌ حجت‌ خدا نابود شدنى‌ است‌ ، در حالى‌ که‌ اگر به‌ ما اجازه‌ سخن‌ گفتن‌ داده‌ مى‌ شد ، شک‌ و تردید از میان‌ برداشته‌ مى‌ شد .   (بحار الأنوار ، ج‌ 51 ، ص‌ 4 .) 28.  من‌ صاحب‌ حقم‌ ... علامت‌ ظ‌هورم‌ زیاد شدن‌ آشوب‌ ها و فتنه‌ هاست‌ .(بحار الأنوار ، ج‌ 51 ، ص‌ 320 .) 29.  علم‌ و دانش‌ ما به‌ خبرهاى‌ شما احاطه‌ دارد و چیزى‌ از اخبار شما بر ما پوشیده‌ نمى‌ ماند .  (بحار الأنوار ، ج‌ 53 ، ص‌ 175 .) 30.  دین‌ از آن‌ محمد  صلی الله علیه واله وسلم و عدایت‌ از آن‌ على‌ امیر المؤمنین‌  علیه السلام است‌ ، زیرا عدایت‌ مال‌ اوست‌ و در نسل‌ او مى‌ ماند تا روز قیامت‌ .   (بحار الأنوار ، ج‌ 53 ، ص‌ 160 .) 31.  کسى‌ که‌ نسبت‌ به‌ ما ظ‌لم‌ ورزد ، از جمله‌ ستمکارانى‌ است‌ که‌ مشمول‌ لعنت‌ خدا است‌ ، چرا که‌ خدا فرموده‌ است‌ : " آگاه‌ باشید که‌ لعنت‌ خدا بر ستمکاران‌ است‌ " .   (بحار الأنوار ، ج‌ 53 ، ص‌ 182 .) 32.  من‌ و تمامى‌ پدرانم‌ ... بندگان‌ خداوند عز و جل‌ هستیم‌ .(بحار الأنوار ، ج‌ 25 ، ص‌ 267 .) 33.  سجده‌ شکر از لازم‌ ترین‌ و واجب‌ ترین‌ مستحبات‌ است‌ .(بحار الأنوار ، ج‌ 53 ، ص‌ 161 .) 34.  هر گاه‌ خداوند به‌ ما اجازه‌ دهتد که‌ سخن‌ بگوییم‌ ، حق‌ ظ‌اهر خواهد شد و باطل‌ سست‌ و ضعیف‌ شده‌ و از میان‌ شما خواهد رفت‌ .   (بحار الأنوار ، ج‌ 25 ، ص‌ 183 .) 35.  دختر رسول‌ خدا  صلی الله علیه واله وسلم براى‌ من‌ سرمشق‌ و اسوه‌ اى‌ نیکوست‌ .(بحار الأنوار ، ج‌ 53 ، ص‌ 180 .) 36.  زمان‌ ظ‌هور و فرج‌ ما با خداست‌ ، و تعیین‌ کنندگان‌ وقت‌ ظ‌هور ، دروغگویانند .(بحار الأنوار ، ج‌ 53 ، ص‌ 181 .) 37.  از خدا بترسید و تسلیم‌ ما شوید و کارها را به‌ ما واگذارید ، برماست‌ که‌ شما را از سرچشمه‌ سیراب‌ برگردانیم‌ ، چنان‌ که‌ بردن‌ شما به‌ سرچشمه‌ از ما بود، در پى‌ کشف‌آنچه‌ از شما پوشیده‌ شده‌ نروید و مقصد خود را با دوستى‌ ما بر اساس‌ راهى‌ که‌ روشن‌ است‌ به‌ طرف‌ ما قرار دهید .(بحار الأنوار ، ج‌ 53 ، ص‌ 179 .) 38.  ظ‌هورى‌ نیست‌ مگر به‌ اجازه‌ خداوند متعال‌ ، و آن‌ هم‌ پس‌ از زمان‌ طولانى‌ و قساوت‌ دلها و فراگیر شدن‌ رمین‌ از جور و ستم‌ .   (الإحتجاج‌ للطبرسی‌ ، ج‌ 2 ، ص‌ 478 .) 39.  آگاه‌ باشید به‌ زودى‌ کسانى‌ ادعاى‌ مشاهده‌ مرا خواهند کرد . آگاه‌ باشید هر کس‌ قبل‌ از " خروج‌ سفیانى‌ " و شنیدن‌ صداى‌ آسمانى‌ ، ادعاى‌ مشاهده‌ مرا کند دروغگو و افترا زننده‌ است‌ " حرکت‌ و نیرویى‌ جز به‌ خداى‌ بزرگ‌ نیست‌ .   (الإحتجاج‌ للطبرسی‌ ، ج‌ 2 ، ص‌ 478 .) 40.  من‌ باقیمانده‌ از آدم‌ و ذخیره‌ نوح‌ و برگزیده‌ از ابراهیم‌ و خلاصه‌ محمد ( درود خدا بر همگى‌ آنان‌ باد ) هستم‌ .   (بحار الأنوار ، ج‌ 52 ، ص‌ 238 .) 41.  نسیم‌ ، خدمتکار حضرت‌ مهدى‌ علیه‌ السلام‌ گوید : آن‌ حضرت‌ به‌ من‌ فرمود : " آیا تو را در مورد عطسه‌ کردن‌ بشارت‌ دهم‌ ؟ " گفتم‌ : آرى‌ . فرمود : " عطسه‌ ، علامت‌ امان‌ از مرگ‌ تا سه‌ روز است‌ . "   (بحار الأنوار ، ج‌ 51 ، ص‌ 5 .) 42.  حق‌ با ماست‌ و در میان‌ ماست‌ ، کسى‌ جز ما چنین‌ نگوید مگر آنکه‌ دروغگو و افترا زننده‌ باشد .   (بحار الأنوار ، ج‌ 53 ، ص‌ 191 .) 43.  همانا خداوند متعال‌ ، کسى‌ است‌ که‌ اجسام‌ را آفریده‌ و ارزاق‌ را تقسیم‌ فرموده‌ ، او جسم‌ نیست‌ و در جسمى‌ هم‌ حلول‌ نکرده‌ ، " چیزى‌ مثل‌ او نیست‌ و شنوا و داناست‌ ."   (الغیبة‌ للشیخ‌ الطوسی‌ ، ص‌ 178 .) 44.  خداوند با ماست‌ و به‌ جز ذات‌ پروردگار به‌ چیزى‌ نیاز نداریم‌ ، و حق‌ با ماست‌ ، پس‌ اگر کسانى‌ با ما نباشند ، هرگز در ما وحشتى‌ ایجاد نمى‌ شود " ما دست‌ پرورده‌ هاى‌ پروردگارمان‌ ، و مردم‌ دست‌ پرورده‌ هاى‌ ما هستند .   (الغیبة‌ للشیخ‌ الطوسی‌ ، ص‌ 172 .) 45.  دانش‌ ، دانش‌ ماست‌ و از کفر کافر ، گزندى‌ بر شما نیست‌ .(بحار الأنوار ، ج‌ 53 ، ص‌ 151 .) 46.  اگر شیعیان‌ ما - که‌ خداوند آنها را به‌ طاعت‌ و بندگى‌ خویش‌ موفق‌ بدارد - در وفاى‌ به‌ عهد و پیمان‌ الهى‌ اتحاد و اتفاق‌ مى‌ داشتند و عهد و پیمان‌ را محترم‌ مى‌ شمردند ،  سعادت‌ دیدار ما به‌ تأخیر نمى‌ افتاد و زودتر به‌ سعادت‌ دیدار ما نائل‌ مى‌ شدند . (الإحتجاج‌ للطبرسی‌ ، ج‌ 2 ، ص‌ 499 .) 47.  من‌ از افرادى‌ که‌ مى‌ گویند : ما اهل‌ بیت‌ ( مستقلا از پیش‌ خود و بدون‌ دریافت‌ از جانب‌ خداوند ) غیب‌ مى‌ دانیم‌ و در سلطنت‌ و آفرینش‌ موجودات‌ با خدا شریکیم‌ ، یا ما را از مقامى‌ که‌ خداوند براى‌ ما پسندیده‌ بالاتر مى‌ برند ، از چنین‌ افرادى‌ نزد خدا و رسولش‌ بیزارى‌ مى‌ جوییم‌ .   (الإحتجاج‌ للطبرسی‌ ، ج‌ 2 ، ص‌ 487 .)  48.  فضیلت‌ دعا و تسبیح‌ بعد از نمازهاى‌ واجب‌ در مقایسه‌ با دعا و تسبیح‌ پس‌ از نمازهاى‌ مستحبى‌ ، مانند فضیلت‌ واجبات‌ بر مستحبات‌ است‌ .   (الإحتجاج‌ للطبرسی‌ ، ج‌ 2 ، ص‌ 487 .) 49.  سجده‌ بر قبر جایز نیست‌ .(الإحتجاج‌ للطبرسی‌ ، ج‌ 2 ، ص‌ 490 .) 50.  وجود من‌ براى‌ اهل‌ زمین‌ سبب‌ امان‌ و آسایش‌ است‌ ، همچنان‌ که‌ ستارگان‌ سبب‌ امان‌ اهل‌ آسمانند .   (بحار الأنوار ، ج‌ 78 ، ص‌ 380 .) 51.  به‌ راستى‌ که‌ مقدرات‌ خداوند متعال‌ مغلوب‌ مشود ، و اراده‌ الهى‌ مردود نگردد ، . چیزى‌ بر توفیق‌ او پیشى‌ نگیرد .   (بحار الأنوار ، ج‌ 53 ، ص‌ 191 .) 52.  اما علت‌ و فلسفه‌ آنچه‌ از دوران‌ غیبت‌ اتفاق‌ افتاده‌ است‌ ، پس‌ خداوند عز و جل‌ در قرآن‌ فرموده‌ است‌ : " اى‌ مؤمنان‌ از چیزهایى‌ نپرسید که‌ اگر آشکار شود ، بدتان‌ آید . "    (بحار الأنوار ، ج‌ 78 ، ص‌ 380 .) 53. زمین‌ خالى‌ از محبت‌ خدا نیست‌ ، یا آشکار است‌ و یا نهان‌ .(کمال‌ الدین‌ للصدوق‌ ، ج‌ 2 ، ص‌ 511 .) 54.  هر گاه‌ علم‌ و نشانه‌ اى‌ پنهان‌ شود ، علم‌ دیگرى‌ آشکار گردد ، و هر زمان‌ که‌ ستاره‌اى‌ افول‌ کند ، ستاره‌اى‌ دیگر طلوع‌ نماید .   (بحار الأنوار ، ج‌ 53 ، ص‌ 185 .) 55.  بار الها ! توفیق‌ بندگى‌ و دورى‌ از گناه‌ و نیت‌ پاک‌ . شناخت‌ حرام‌ را به‌ ما عطا فرما ، و با هدایت‌ و استقامت‌ در راهت‌ گرامیمان‌ بدار .   (المصباح‌ للکفعمی‌ ، ص‌ 281 .)   

 

دسته ها : احادیث مهدوی
چهارشنبه بیست و چهارم 7 1387
X